Bài 39 trang 52 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.8 trên 57 phiếu

Bài 39. Thực hiện các phép tính sau:

Bài 39. Thực hiện các phép tính sau:

a) \( \frac{5x+10}{4x-8}.\frac{4-2x}{x+2}\);             b) \( \frac{x^{2}-36}{2x+10}.\frac{3}{6-x}\)

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{5x+10}{4x-8}.\frac{4-2x}{x+2}\) \( =\frac{(5x+10).(4-2x)}{(4x-8).(x+2)}=\frac{5(x+2).2(2-x)}{4(x-2)(x+2)}\)

                           \( =\frac{5(2-x)}{2(x-2)}=-\frac{5}{2}\)

b) \( \frac{x^{2}-36}{2x+10}.\frac{3}{6-x}\) \( =\frac{(x^{2}-36).3}{(6-x)(2x+10)}=\frac{-3(x-6)(x+6)}{2(x+5)(6-x)}=-\frac{3(x+6)}{2(x+5)}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan