Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1


Cho x ∈ Q, và x # 0.

Cho x ∈ Q, và x # 0. Viết x^{10} dưới dạng

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x^{7}

b) Lũy thừa của x^{2}

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x^{12}

Lời giải:

a) x^{10}= x^{7}. x^{3}

b) x^{10} = (x^{2})^{5}

c) x^{10} = x^{12} : x^{2}                                                                     

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan