Bài 39 trang 23 sgk toán 7 tập 1


Cho x ∈ Q, và x # 0.

Cho x ∈ Q, và x # 0. Viết x^{10} dưới dạng

a) Tích của hai lũy thừa trong đó có một thừa số là x^{7}

b) Lũy thừa của x^{2}

c) Thương của hai lũy thừa trong đó số bị chia là x^{12}

Lời giải:

a) x^{10}= x^{7}. x^{3}

b) x^{10} = (x^{2})^{5}

c) x^{10} = x^{12} : x^{2}                                                                     

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan