Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật( tiếp)

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 157

    Bài 1,2,3,4 Sinh 11 trang 157

    Câu 1. Nêu một số nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? Câu 2. Nêu một số nhân tố môi trường ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? Câu 3 Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường ? Câu 4. Việc ấp trứng của hầu hết các loài chim có tác dụng gì?