Bài 38 trang 91 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


Bài 38. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

Bài 38. Trong hình 48, ta có hai đường tròn(O;2cm) và (A;2cm) cắt nhau tại C,D. Điểm A nằm trên đường tròn tâm O.

a) Vẽ đường tròn tâm C, bán kính 2cm.

b) Vì sao đường tròn(C;2cm) đi qua O,A?

Giải:

a) Xem hình bên

b) Đường tròn (C;2cm) đi qua O và A vì O và A cách C là 2cm.