Bài 38 trang 20 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tính bỏ túi:

38. Sử dụng máy tính bỏ túi:

NÚt dấu nhân:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

        375 . 376;        624 . 625;     13 . 81 . 215.

Bài giải:

Học sinh tự thực hành