Bài 37 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 37. Cho hình 24(a//b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE

Bài 37. Cho hình 24(a//b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE

Giải:

Ta có :

\(\widehat{A}\)= \(\widehat{D}\)(so le trong)

\(\widehat{B}\)= \(\widehat{E}\)(so le trong)

\(\widehat{C_{1}}\)= \(\widehat{C_{2}}\)

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu