Bài 37 trang 95 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 37. Cho hình 24(a//b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE

Bài 37. Cho hình 24(a//b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE

Giải:

Ta có :

(so le trong)

(so le trong)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan