Bài 37 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Tìm giá trị của biểu thức sau

Bài 37 Tìm giá trị của biểu thức sau

a)                                                                                                              

b) 

c)

d) 

Lời giải:

a)    = 

b)  = 

c)    = 

d)  =                                                                                                       

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu