Bài 36 trang 94 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 36. Hình 23 cho biết a//b và cắt c tại A. cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống. trong các câu sau:

Bài 36. Hình 23 cho biết a//b và cắt c tại A. cắt b tại B. Hãy điền vào chỗ trống. trong các câu sau:

a)  \(\widehat{A_{1}}\)= ... (vì là cặp so le trong).

b) \(\widehat{A_{2}}\)= ... ( Vì là cặp đồng vị).

c) \(\widehat{B_{3}}\)+\(\widehat{A_{4}}\) = (vì .......).

d) \(\widehat{B_{4}}\)= \(\widehat{A_{2}}\)(vì ......).

Giải

a) \(\widehat{B_{3}}\)

b) \(\widehat{B_{2}}\)

c) 180; là cặp góc trong cùng phía

d) Bằng cặp góc so le trong \(\widehat{B_{2}}\)=\(\widehat{A_{4}}\).

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu