Bài 36 trang 78 sgk toán 6 tập 1


Bài tập số 36 trang 78, sách Toán lớp 6. Tính: a) 126 + (-20) + 2004 + (-106); b) (-199) + (-200) + (-201).

Bài 36. Tính:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106);

b) (-199) + (-200) + (-201).

Bài giải:

a) 126 + (-20) + 2004 + (-106) = 126 + 2004 + (-20) + (-106)

= 2130 + [- (20 + 106)] = 2130 + (-126) = 2130 - 126 = 2004.

b) (-199) + (-200) + (-201) = - (199 + 200 + 201)

= - (199 + 201 + 200) = - [(199 + 201) + 200] = - (400 + 200) = -600.

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu