Bài 36 trang 56 sgk toán 9 tập 2


Giải các phương trình:

36. Giải các phương trình:

a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0;          b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0

Bài giải:

a) (3x2 – 5x + 1)(x2 – 4) = 0

=> 3x2 – 5x + 1 = 0 => x = \(\frac{5 \pm \sqrt{13}}{6}\)

hoặc x2 – 4 = 0 => x = ±2.

b) (2x2 + x – 4)2 – (2x – 1)2 = 0

⇔ (2x2 + x – 4 + 2x – 1)(2x2 + x – 4 – 2x + 1) = 0

⇔ (2x2 + 3x – 5)(2x2 – x – 3) = 0

=> 2x2 + 3x – 5 = 0 hoặc 2x2 – x – 3 = 0

X1 = 1; x2 = -2,5; x3 = -1; x4 = 1,5

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước