Bài 36 trang 123 sgk Toán 9 - tập 1

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.

b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC=CD.

Giải:

a) Gọi O' là tâm của đường tròn đường kính OA thì \(O'A=O'O.\)

Ta có \(OO'=OA-O'A\) hay \(d=R-r\)

Suy ra đường tròn (O) và đường tròn (O') tiếp xúc trong. 

b) Tam giác CAO có cạnh OA là đường kính của đường tròn ngoại tiếp nên \(\Delta CAO\) vuông tại C

\(\Rightarrow OC\perp AD\)

\(\Rightarrow CA=CD\) (đường kính vuông góc với một dây).

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan