Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Bình chọn:
4.2 trên 464 phiếu
  • Bài 1,2,3 trang 115 SGK Sinh 6

    Bài 1,2,3 trang 115 SGK Sinh 6

    Cốc 3 ở thí nghiệm 1 được dùng làm cốc đối chứng. Giữa cốc thí nghiệm và cốc đối chứng giống nhau về các điều kiện: hạt giống, nước, không khí. nhưng khác nhau về điều kiện nhiệt độ. Thí nghiệm nhằm chứng minh dù có đầy đủ các điều kiện khác, nhưng nếu lạnh quá hạt cũng không nảy mầm được. Vậy hạt nảy mầm còn cần có nhiệt độ thích hợp.