Bài 35 trang 80 sgk toán lớp 9 tập 2


Bài 35. Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m.

Bài 35. Trên bờ biển có ngọn hải đăng cao 40m. Với khoảng cách bao nhiêu kilomet thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn đèn này biết rằng mắt người quan sát ở độ cao 10 m so với mực nước biển và kính Trái Đất gần bằng 6 400 km (h.30)?

 

Hướng dẫn giải:

Áp dụng kết quả bài tập 34 ta có:

            MT2 = MA. MB

            MT2 = MA.(MA + 2R)

Thay số vào đẳng thức trên và lấy đơn vị là km, ta có:

             MT2 = 0,04 (0,04 + 12.800)

             MT ≈ 23 (km)

Cũng tương ta có;

             MT2 = 0,01(0,01 +12.800)

               MT ≈ 11 (km)

Từ đó: MM' = MT + M'T = 23+11= 34(km)

Vậy khi ngọn hải đăng khoảng 34 km thì người thủy thủ bắt đầu trông thấy ngọn hải đăng.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu