Bài 35 trang 40 sgk toán 7 - tập 2


Cho hai đa thức:

Bài 35. Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M - N.

Hướng dẫn giải:

a) M + N = x2 – 2xy + y2+ y2 + 2xy + x2 + 1 = 2x2 + 2y2+ 1

b) M - N = x2 – 2xy + y- y2 - 2xy - x2 - 1 = -4xy - 1.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu