Bài 35 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Bài 35 Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu a^{m} = a ^{n} thì m = n.  Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

a) 

b) 

Lời giải:

a)    => 

b)     =>                     

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu