Bài 35 trang 22 sgk toán 7 tập 1


Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

Bài 35 Ta thừa nhận tính chất sau đây: Với a # 0, a # ± 1, nếu a^{m} = a ^{n} thì m = n.  Dựa vào tính chất này, hãy tìm các số tự nhiên m và n, biết

a) 

b) 

Lời giải:

a)    => 

b)     =>                     

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan