Bài 35 trang 17 sgk toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 54 phiếu

Tính nhanh:

35. Tính nhanh:
a) 342 + 662 + 68 . 66;                 b) 742 + 242 – 48 . 74.

Bài giải:

a) 342 + 662 + 68 . 66 = 342 + 2 . 34 . 66 + 662 = (34 + 66)2 = 1002 = 10000.

b) 742 + 242 – 48 . 74 = 742 - 2 . 74 . 24 + 242 = (74 - 24)2

 =502 =2500

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan