Bài 35 trang 122 sgk toán 9 - tập 1


Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O\';r) có OO\'=d, R>r.

Bài 35. Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Hướng dẫn giải:

- Dòng đầu : 0;d<R-r.

- Dòng thứ hai: Ở ngoài nhau; 0.

- Dòng thứ ba: 1; d=R+r.

- Dòng thứ tư: Tiếp xúc trong; 1.

- Dòng cuối: Cắt nhau; R-r<d<R+r.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu