Bài 35 trang 122 sgk Toán 9 - tập 1


Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có \(OO'=d,\,\, R>r\)

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức giữa d, R, r

(O; R) đựng (O; r)

 

 

 

 

d > R + r

Tiếp xúc ngoài

 

 

 

 

d = R - r

 

2

 

Giải:

Vị trí tương đối của hai đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức giữa d, R, r

(O; R) đựng (O; r)

0

d < R - r

 Ở ngoài nhau

0

d > R + r

Tiếp xúc ngoài

1

d = R + r

 Tiếp xúc trong

1

d = R - r

 Cắt nhau

2

R - r < d < R + r

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu