Bài 35 trang 115 sgk toán lớp 8 - tập 2


Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác

35. Đáy của một lăng trụ đứng là tứ giác, các kích thước cho theo hình 54. Biết chiều cao của lăng trụ là 10cm. Hãy tính thể tích của nó.

Hướng dẫn :

Diện tích đáy của lăng trụ là diện tích của tứ giác ABCD

Ta có :

SABCD  = SABC + SADC

= \(\frac{1}{2}\) .AC.BH + \(\frac{1}{2}\) AC. DK

= \(\frac{1}{2}\).8.3 + \(\frac{1}{2}\). 8.4 = 12 + 16 = 28(cm2

Thể tích của lăng trụ là :

V = S.h = 28.10 = 280 (cm3)

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu