Bài 3,4,5 trang 125 SGK Sinh 6

Bình chọn:
4.5 trên 205 phiếu

Câu 3.Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung? Câu 4. Chon ý trả lời đúng trong câu sau :

Câu 3. Sau khi tìm hiểu một vài tảo, em có nhận xét gì về tảo nói chung?

Trả lời: 

Nhận xét chung về các loài tảo (phân bố và cấu tạo).

-   Phân bố: Chúng sống ở môi trường nước ngọt (tảo xoắn) và ở môi trường nước biển (rong mơ).

-   Cấu tạo : cơ thể đơn hào hay đa bào, có cấu tạo đơn giản, (chưa có rễ, thân, lá), có thể màu trong cấu tạo tế bào.

Câu 4. Chon ý trả lời đúng trong câu sau :

Tảo là thực vật bậc thấp vì:

A. Cơ thể có cấu tạo đơn bào

B. Sống ở nước

C.  Chưa có thân, rễ, lá thật sự.

Trả lời: C

Câu 5. Ọuan sát bằng mắt thường một cốc nước máy hoặc nước mưa và một cốc nước ao hoặc nước hồ lấy ở trên mặt, chỗ có nhiều váng càng tốt, em thấy có gì khác nhau về màu nước. Giải thích ?

Trả lời : Các em hãy lấy một cốc nước máy (hoặc nước mưa) và lấy trên mặt nước một cốc nước ao (hoặc nước hồ) chỗ có nhiều váng, rồi quan sát xem có gì khác nhau về màu nước. Sau đó dùng kiến thức đã học để giải thích hiện tượng trên.

Đã có lời giải Sách bài tập - Sinh lớp 6 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan