Bài 34 trang 94 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


ài 34. Hình 22 cho biết a//b

Bài 34. Hình 22 cho biết a//b  và  = 370

a) Tính .

b) So sánh  và 

c) Tính 

Giải

a) Ta có:  =  = 370(so le trong)

b) Ta có: và  kề bù nên

 = 1800

=> = 1800 = 1800370= 1430

Tượng tự: 1430

vậy == 1430

c) == 1430

vì là hai góc đối đỉnh

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu