Bài 34 trang 94 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


ài 34. Hình 22 cho biết a//b

Bài 34. Hình 22 cho biết a//b  và  = 370

a) Tính .

b) So sánh  và 

c) Tính 

Giải

a) Ta có:  =  = 370(so le trong)

b) Ta có: và  kề bù nên

 = 1800

=> = 1800 = 1800370= 1430

Tượng tự: 1430

vậy == 1430

c) == 1430

vì là hai góc đối đỉnh

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2004er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2004.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2004.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2004.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2004.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2004.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2004.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan