Bài 34 trang 77 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2


Bài 34. Dựng tam giác ABC, biết ...

Bài 34. Dựng tam giác ABC, biết  = 600 và, tỉ số đường cao  =  và đường cao AH = 6cm.

Giải

 

Trên hai cạnh Ax, Ay của góc  đặt AM = 4 đơn vị, AN = 5 đơn vị. Kẻ đường cao AH của ∆AMN.

Trên tia AI lấy điểm H sao cho AH = 6cm, qua H vẽ đường song song với MN cắt Ax, Ay lần lượt tại B và C => ∆ABC thỏa mãn điều kiện để bài 

Thật vậy:

MN // BC => ∆AMN ∽ ∆ABC =>  =  = 

Vậy AH ⊥ BC, AH = 6cm => AH là đường cao.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu