Bài 34 trang 17 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tình bỏ túi

34. Sử dụng máy tình bỏ túi

Các bài tập về máy tính bỏ túi trong cuốn sách này được trình bày theo cách sử dụng máy tính bỏ túi SHARP tk-340; nhiều loại máy tính bỏ túi khác cũng sử dụng tương tự.

a) Giới thiệu một số nút (phím) trong máy tính bỏ túi (h.13);

- Nút mở máy: 

- Nút tắt máy: 

- Các nút số từ 0 đến 9:

- Nút dấu cộng:

- Nút dấu "=" cho phép hiện ra kết quả trên màn hiện số:

- Nút xóa ( xóa số vừa đưa vào bị nhầm):

b) Cộng hai hay nhiều số:

c) Dùng máy tính bỏ túi tính các tổng:

1364 + 4578;          6453 + 1469;         5421 + 1469;

3124 + 1469;           1534 + 217 + 217 + 217.           

Bài giải:

Học  sinh tự giải

Bài viết liên quan