Bài 33 trang 77 sgk toán 6 tập 1


Điền số thích hợp vào ô trống:

33. Điền số thích hợp vào ô trống:

a

-2

18

12

 

-5

b

3

-18

 

6

 

a + b

 

 

0

4

-10

Bài giải:

a

-2

18

12

-2

-5

b

3

-18

-12

6

-5

a + b

1

0

0

4

-10