Bài 32 trang 77 sgk toán 6 tập 1


Bài tập trang 77 sách Toán 6 tập 1: Tính biểu thức.

Bài 32. Tính:

a) 16 + (-6);         b) 14 + (-6);                   c) (-8) + 12.

Bài giải:

Ta có:

a) 16 + (-6) = 10;                     b) 14 + (-6) = 8;                             c) (-8) + 12 = 4.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan