Bài 32 trang 23 sgk toán 9 tập 2


Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn

32. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể nước cạn (không có nước) thì sau  giờ đầy bể. Nếu lúc đầu chỉ mở vòi thứ nhất và 9 giờ sau mới mở them vòi thứ hai thì sau giờ nữa mới đầy bể. Hỏi nếu ngay từ đầu chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu mới đầy bể ?

Bài giải:

Gọi x (giờ) là thời gian để vòi thứ nhất chảy đầy bể (x > 0).

y (giờ) là thời gian để vòi thứ hai chảy đầy bể (y > 0).

Trong 1 giờ vòi thứ nhất chảy được  bể, vòi thứ hai chảy được  bể.

Cả hai vòi cùng chảy thì bể đầy sau  giờ = giờ nên trong 1 giờ cả hai vòi cùng chảy được  bể.

Ta được: =

Trong 9 giờ cả hai vòi chảy được  bể.

Trong  giờ cả hai vòi chảy được ( ) bể.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan