Bài 32 trang 116 sgk toán 9 - tập 1


Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

Bài 32. Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

(A) ;

(B) ;

(C) 

(D) 

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Hướng dẫn giải:

Tâm O của đường tròn nội tiếp tam giác đều cũng là giao điểm ba đường trung tuyến, ba đường cao.

Do đó đường cao h=AE=3.OE=3cm.

Trong tam giác đều,  (a là độ dài mỗi cạnh).

Suy ra 

Do đó diện tích tam giác ABC là

 

Ta chọn (D).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu