Bài 32 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 32. Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng: a) Hai tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.

Bài 32. Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chun g gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy c ùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đưởng thẳng xy thì đối nhau.

Giải:

Câu C

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu