Bai 32. Tập tính của động vật( tiếp)

Bình chọn:
4.6 trên 62 phiếu
  • Bài 1,2,3,4 trang 132 Sinh 11

    Bài 1,2,3,4 trang 132 Sinh 11

    Câu 1. Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật? Câu 2. Tập tính bảo vệ lãnh thổ của động vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của chúng? Câu 3. Tại sao chim và cá di cư? Khi di cư chúng định hướng bằng cách nào? Câu 4. Đặc tính nào là quan trọnq nhất để nhận biết con đầu đàn?

  • Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11

    Câu 1 trang 132 SGK Sinh học 11

    Sưu tập một số tài liệu, tranh ảnh về tập tính của động vật.