Bài 31 trang 79 sgk Toán lớp 9 tập 2

Bình chọn:
4.2 trên 67 phiếu

Bài 31. Cho đường tròn (O; R)

Bài 31. Cho đường tròn \((O; R)\) và dây cung \(BC = R\). Hai tiếp tuyến của đường tròn \((O)\) tại \(B, C\) cắt nhau tại \(A\). Tính \(\widehat {ABC},\widehat {BAC}\).

Hướng dẫn  giải:

Tam giác BOC có BC = OB = OC = R

Suy ra tam giác BOC là tam giác đều 

\(\widehat {ABC}\) là góc tạo bởi hai tiếp tuyến \(BA\) và dây cung \(BC\) của \((O)\). Dây \(BC = R\) suy ra Sđ \(\overparen{BC}=\widehat {BOC}=60^0\) và \(\widehat {ABC}= \frac {1}{2}\  \widehat {BOC}=30^0\).

(Theo tính chất góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung)

\(\widehat {BAC} = {180^0} - \widehat {BOC} = {180^0} - {60^0} = {120^0}\) (tổng các góc của một tứ giác bằng \(360^0\)).

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 9 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan