Bài 31 trang 114 sgk toán lớp 8 - tập 2


Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

31. Điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Hướng dẫn:

Ta có: S = a.h

  => h =   và a = 

         V = S.h

=> S =    và h

Lăng trụ 1 : h =  =  = 4(cm)

V = S.h = 6.4 = 24(cm3 )

Lăng trụ 2: S =  =  = 7(cm2)

h =  =  = (cm)

Lăng trụ 3: Ta có 0,045l = 0,045dm3 = 45(cm3)

h =   = 3(cm)

a =  =  = 10 (cm)

Điền vào bảng, ta được kết quả sau:

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan