Bài 30 trang 92 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1


Bài 30. Đố: Nhìn xem hai đường thẳng m,n ở hình 20a, hai đường thẳng p,q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Bài 30. Đố: Nhìn xem hai đường thẳng m,n ở hình 20a, hai đường thẳng p,q ở hình 20b, có song song với nhau không? kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Giải: 

Theo hình vẽ thì m//n, p//q.

cách kiểm tra: vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p,q. Đo hai góc đồng vị hoặc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không. Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song, nếu không thì hai đường thẳng p và q không song song.

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu