Bài 30 trang 76 sgk toán 6 tập 1


So sánh:a) 1763 + (-2) và 1763;b) (-105) + 5 và -105;c) (-29) + (-11) và -29.

30. So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763;

b) (-105) + 5 và -105;

c) (-29) + (-11) và -29.

Bài giải:

a) 1763 + (-2) < 1763;

b) (-105) + 5 > -105;

c) (-29) + (-11) < -29

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu