Bài 30 trang 50 sách giảo khoa toán 8 tập 1

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Bài 30. Thực hiện các phép tính sau:

Thực hiện các phép tính sau:

a) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\);                    b) \( x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\)

Hướng dẫn giải:

a) \( \frac{3}{2x+6}-\frac{x-6}{2x^{2}+6x}\) \( =\frac{3}{2(x+3)}+\frac{-(x-6)}{2x(x+3)}\)

                                \(={{3x} \over {2x(x + 3)}}+\frac{-(x-6)}{2x(x+3)}\)

                                \( =\frac{3x-(x-6)}{2x(x+3)}=\frac{3x-x+6}{2x(x+3)}\)

                                 \(=\frac{2x+6}{2x(x+3)}={{2(x + 3)} \over {2x(x + 3)}}=\frac{1}{x}\)        

  b) \( x^{2}+1-\frac{x^{4}-3x^{2}+2}{x^{2}-1}\) \( =x^{2}+1+\frac{-(x^{4}-3x^{2}+2)}{x^{2}-1}\)

                                      \( =\frac{(x^{2}+1)(x^{2}-1)-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\) 

                                      \( =\frac{x^{4}-1-x^{4}+3x^{2}-2}{x^{2}-1}\)

                                      \( =\frac{3x^{2}-3}{x^{2}-1}=\frac{3(x^{2}-1)}{x^{2}-1}=3\).

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 8 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan