Bài 30 trang 114 - Sách giáo khoa toán 6 tập 1


Bài 30 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

Bài 30 Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Nếu điểm O nằm trên  đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của một …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Giải:

a) Hai tia đối nhau Ox và Oy; b) O.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan