Bài 3 - Viết lại câu trả lời: - Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai? - Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

Bình chọn:
3.9 trên 13 phiếu

Có hai lí do: Một là dám ngăn cản đường đi của đoàn quân Trần Hưng Đạo khi đi ngang qua làng. Hai là: quá mải mê đan sọt không nhận thấy xe của Trần Hưng Đạo đi qua

ĐỀ BÀI

Viết lại câu trả lời:

- Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai?

- Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

(Chuyện “Chàng trai làng Phù ủng”).

BÀI THAM KHẢO

1. Vì sao quân lính đâm giáo vào chàng trai?

-   Có hai lí do: Một là dám ngăn cản đường đi của đoàn quân Trần Hưng Đạo khi đi ngang qua làng. Hai là: quá mải mê đan sọt không nhận thấy xe của Trần Hưng Đạo đi qua, quân lính phải lấy giáo đâm vào đùi, để chàng trai tỉnh ra mà nhường lốì cho đoàn quân.

2. Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô?

-   Bởi vì Trần Hưng Đạo thấy được ở chàng trai này những phẩm chất tốt đẹp: biết lo nghĩ việc nước đến độ say mê và am hiểu về binh pháp nên Hưng Đạo Vương cảm mến, đưa theo về kinh đô, để bồi dưỡng thành nhân tài giúp nước giúp dân.

Loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Tiếng Việt 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan