Bài 3 trang 98 SGK toán 5


Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m.

Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75m. Tính chu vi của bánh xe đó.

Bài giải:

Chu vi của bánh xe là: 0,75 x 3,14 = 2,355m

Đáp số: 2,355m.