Bài 3 trang 95 SGK toán 5

Bình chọn:
4.2 trên 305 phiếu

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ).

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất ?

b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?

Bài giải:

Diện tích của mảnh vườn hình thang là :

\(\frac{(70+50).40}{2}\) = 2400 (m2)

Diện tích trồng cây đu đủ là: 2400 : 100 x 30 = 720 (m2)

Diện tích trồng chuối là: 2400:100×25 = 600 (m2)

Số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

---------------------

b) Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 - 480 = 120 (cây)

Đáp số: a)480 cây; b) 120 cây.

 


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan