Bài 3 trang 91 sgk toán 5


Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình dưới đây để được hình thang:

a)

b)

Bài giải:

Có thể vẽ thêm vào mỗi hình hai đoạn thẳng như sau:

 a)

b)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan