Bài 3 trang 9 sgk toán 5

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

\( \frac{6}{25}\) ;   \( \frac{500}{1000}\) ;  \( \frac{18}{200}\) .

Bài giải:

\( \frac{6}{25}\) \( =\frac{6.4}{25.4}=\frac{24}{100}\) ;                                  \( \frac{500}{1000}\) \( =\frac{500:10}{1000:10}=\frac{50}{100}\) ;

\( \frac{18}{200}\) \( =\frac{18:2}{200:2}=\frac{9}{100}\) .

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan