Bài 3 trang 9 sgk toán 5


Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100:

Bài 3. Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100: 

 ;    ;   .

Bài giải:

  ;                                    ;

  .

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan