Bài 3 trang 89 SGK toán 5


Bài 3. 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Bài 3. 2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

A.280 kg                       B.28 kg                C.2,8 kg               D.0,28 kg

Bài giải : đáp án C