Bài 3 – Trang 82 – SGK Lịch sử 8


Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền diễn ra như thế nào ?

Hướng dẫn.

 Việc xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết:
- Những việc làm của chính quyền Xô viết để xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân thông qua các sắc lệnh.
- Chống thù trong giặc ngoài để bảo vệ chính quyền Xô viết.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước