Bài 3 trang 78 sgk vật lí 10


Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

3. Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Hướng dẫn:

Học sinh tự làm

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

Bài viết liên quan