Bài 3 trang 78 sgk vật lí 10


Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

3. Nêu những đặc điểm của ma sát nghỉ?

Hướng dẫn:

+ Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật rơi với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó  khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc.

+ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn  lực ma sát trượt

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu