Bài 3 trang 77 sgk hóa học 12


Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

3. Cho biết các monome được dùng để điều chế các polime sau:

Hướng dẫn:

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 12 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2018, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu