Bài 3 trang 74 Tiết 42 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.9 trên 80 phiếu

Một vườn cây có 1000 cây

Một vườn cây có 1000 cây, trong đó có 540 cây lấy gỗ và còn lại là cây ăn quả.

a)     Hỏi số cây lấy gỗ chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn?

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a)     Tỉ số phần trăm của số cây lấy gỗ và số cây trong vườn là:

 \(\frac{540}{1000}\) = \(\frac{54}{100}\) = 54%

b)    Tỉ số phần trăm giữa số cây ăn quả và số cây trong vườn là:

 100 % - 54% = 46%

( Giải thích 1000 cây trong vườn ứng với 100% trong đó có 54% cây lấy gỗ còn lại là cây ăn quả)

Đáp số: a) 54%

             b) 46%

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan