Bài 3 trang 74 sgk hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Hãy cho biết điện hóa trị

3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

LỜI GIẢI:

Cs = 1+      ;    Cl = 1-               ;           Na = 1+  ;   O = 2- ;

    Ba = 2+  ;    O = 2-              ;           Al = 3+     ;  O = 2-

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan