Bài 3 trang 72 sgk Toán 5


Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg.

Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

Hướng dẫn giải:

1l dầu hỏa nặng:

    3,952 : 5,2 = 0,76 (kg)

5,32kg dầu hỏa gồm có:

    5,32 : 0,76 = 7 (l)

                         Đáp số:7l dầu hỏa.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay