Bài 3 trang 71 sgk Toán 5

Bình chọn:
4.8 trên 65 phiếu

May một bộ quần áo hết 2,8m vải.

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:  2,8m:     1 bộ

              429,5m: ....bộ?    (thừa:...m?)

Ta có: 

            429,5 : 2,8 = 153 (dư 1,1)

Vậy cửa hàng may được 153 bộ quần áo và còn thừa 1,1m vải

Đáp số: 153 bộ quần áo; dư 1,1m vải.

Giải thích:

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan