Bài 3 trang 70Tiết 37 sgk Toán 5


Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu

Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15l dầu. Số dầu đó được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai  có 0,75l. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

Hướng dẫn giải:

Số dầu tất cả là:

 21 + 5 = 36 (l)

Số chai dầu tất cả là:

36 : 0,75 = 48 (chai)

             Đáp số: 48 (chai)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan