Bài 3 trang 7 sgk toán 5

Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

a) \( \frac{3}{4}\) và \( \frac{5}{7}\);                  b) \( \frac{2}{7}\) và \( \frac{4}{9}\);                    c) \( \frac{5}{8}\) và \( \frac{8}{5}\).

Bài giải:

a) \( \frac{3}{4}\) \( > \frac{5}{7}\);                   b) \( \frac{2}{7}\) \( < \frac{4}{9}\);                     c) \( \frac{5}{8}\) \( <\frac{8}{5}\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan