Bài 3 trang 7 sgk toán 5


Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

Bài 3. Phân số nào lớn hơn?

a)  và ;                  b)  và ;                    c)  và .

Bài giải:

a)  ;                   b)  ;                     c)  

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2006er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2006.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2006.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2006.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan