Bài 3 trang 69 sgk lớp 9 tập 2


Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng.

Hướng dẫn giải:

Nối OA, OB

Đo góc ở tâm  để suy ra số đo 

Suy ra sđ  - sđ 

a) Hình a. Ta có:  =   => 

                  và sđ  =  -  =  

b) Hình b. Ta có  =  =>  = 

                   và sđ  =  -  = 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

 

Bài viết liên quan