Bài 3 trang 69 sgk lớp 9 tập 2


Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng

Trên các hình 5, 6, hãy dùng dụng cụ đo góc để tìm số đo cung AmB. Từ đó tính số đo cung AmB tương ứng.

Hướng dẫn giải:

Nối OA, OB

Đo góc ở tâm góc AOB để suy ra số đo góc AMB

Suy ra sđ  góc AnB = 3600 - sđ  góc AmB

a) Hình a. Ta có: góc AOB =1250 

=> Số đo cung AmB = 1250

và sđ  góc AnB = 3600 - 1250 = 2350 

b) Hình b. Ta có góc AOB = 650 

=> Số đo cung AmB = 650 

và sđ  góc AnB = 3600  - sđ  cung AmB = 3600  -  650  =  2950 

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu